g.bialic.po.opole.pl
Jan 20, 2019 at 12:22 AM
Publications
Image

 
  
Conferences:
 
Design of the scales for the power boiler fuel feeding system based on the process identification. 14 th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR'2009, Międzyzdroje, 19-21.08.2009.
 
Identyfikacja własności dynamicznych układu przygotowania paliwa kotła energetycznego BP-1150. Pomiary i Diagnostyka w Elektroenergetyce, PiDwE'08, 14-17.10.2008 r., Karlova Sudanka (Republika Czeska).
 
Proces kalibracji głowic pomiarowych dla systemu pomiaru sił wykorzystywanego podczas montażu kotła energetycznego 1100MW. Pomiary i Diagnostyka w Elektroenergetyce, PiDwE'08, 14-17.10.2008 r., Karlova Sudanka (Republika Czeska).
 
System pomiaru sił dla procesu wciągania bandaży na konstrukcję kotłów energetycznych. Pomiary i Diagnostyka w Elektroenergetyce, PiDwE'08, 14-17.10.2008 r., Karlova Sudanka (Republika Czeska).
 
Adaptive estimation algorithms for modeling of water distribution systems. SMI2008, 18-20.09.2008, Świnoujście.
 
Wpływ dokładności modelu obiektu i rodzaju regulatora na jakość tłumienia zakłóceń i odporność systemu.­ XVI Krajowa Konferencja Automatyki, Szczyrk 11.05.- 15.05. 2008 r., Szczyrk.
 
System wyznaczania ciśnienia tłoczenia z wykorzystaniem adaptacyjnego modelu sieci wodociagowej. 13 th Computer Application in Electrical Engineering, ZKWE2008 14-16 kwiecień 2008, pp. 275-276.
 
Remarks on single-stage against multi-stage performance criteria for control benchmarking. 13 th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR'2007, Szczecin, 27-30.08.2007.

On the Impact of Plant Model and Controller Sophistication on Performance of Disturbance Attenuation and System Robustness.
, San Diego, CA, USA, 45th IEEE Conference on Decision and Control 13-15 December 2006

Performance Assessment of Control Loops with PID controllers Based on Correlation and Spectral Analysis. 12 th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR'2006, Międzyzdroje, 28-31.08.2006.

Models for Performance Assessment of PID Control Loops. 11 th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR'2005, Międzyzdroje, 29.08.-01.09.2005, pp. 439-444.

On control performance assessment based on lag-delay models. IEEE, 24th American Control Conference., Portland, Oregon, USA, 8-10 czerwiec 2005, pp. 374-379

Zastosowanie modelu inercyjnego z opóźnieniem do oceny jakości tłumienia zakłóceń stochastycznych w układach z regulatorami dyskretnymi PID. XV Krajowa Konferencja Automatyki 27.06.- 30.06. 2005 r., Warszawa, pp. 47-52.

Performance assessment of stochastic disturbance rejection for linear continuous-time plants with discrete-time PID controllers. 10th IEEE International Conference on Methods and Models In Automation and Robotics, MMAR'2005, Międzyzdroje, 30.08.-02.09.2004, pp. 401-406

Badanie jakości tłumienia zakłóceń stochastycznych w układach ciągłych z różnymi typami regulatorów dyskretnych.
Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria; ELEKTRYKA z. 54, Nr kol. 297/2004, z. 54, Opole, 2004, str. 185-202.

Przegląd prostych metod sterowania predykcyjnego liniowymi obiektami dyskretnymi.
Z.N. Politechniki Opolskiej, seria ELEKTRYKA, z. 5, Nr 261/2000, Of. Wyd. Polit. Opolskiej, Opole 2000, str 141-155.

Proste metody sterowania predykcyjnego liniowymi obiektami dyskretnymi, odporne sterowanie EHMAC.
I Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie OWD'99, Istebna-Zaolzie, 17-21.10.1999, s. 97-102.
  
Articles in journals:
 
System kontroli poziomu z laserowym pozycjonowaniem dla procedury montażu podsystemów kotła energetycznego. Pomiary Automatyka Kontrola, 2013 vol 11, pp.1207-1210.
 
Modeling and Optimization of the Force Sensor Network. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 2010 vol 4 no 3, pp.55-59,
ISSN1897-8649(PRINT) / eISSN2080-2145(ONLINE).
  
System kontroli poziomu podczas wciągania wężownic w komorze kotła energetycznego. Pomiary Automatyka Robotyka, 2010 vol 4, pp.22-25.
   
Identyfikacja własności dynamicznych układu przygotowania paliwa kotła energetycznego BP-1150. Pomiary Automatyka Kontrola, 2009 vol 2, pp.108-110.
  
Proces kalibracji głowic pomiarowych dla systemu pomiaru sił wykorzystywanego podczas montażu kotła energetycznego 1100MW. Pomiary Automatyka Kontrola, 2009 vol 2, pp.111-113.
 
System pomiaru sił dla procesu wciągania bandaży na konstrukcję kotłów energetycznych. Pomiary Automatyka Kontrola, 2009 vol 2, pp.114-116.
 
Adaptive estimation algorithms for modeling of water distribution systems. Polish Journal of Environmental Studies 2008.
   
Book chapters:
 
Developments in the Control Loops Benchmarking. New Approaches in Automation and Robotics. I-Tech Vienna 2008, pp. 93-110, ISBN 978-3-902613-26-4.
  
Wpływ dokładności modelu obiektu i rodzaju regulatora na jakość tłumienia zakłóceń i odporność systemu.­ Sterowanie i automatyzacja: aktualne problemy i ich rozwiązania, EXIT, W-wa 2008, pp.499-508, ISBN 978-83-60434-42-0.
  
Home patents:
 
Sposób pomiaru siły obciążenia cięgna oraz głowica do pomiaru obciążenia cięgna. Patent application no. P386137, Patent Office RP, Warsaw 2008.
PAT.215090, Warsaw 2013, Głowica do pomiaru siły obciążenia cięgna.
  
Sposób kontroli poziomu i urządzenie do kontroli poziomu elementów wiszących dużych konstrukcji. Patent application no. P389559, Patent Office RP, Warsaw 2009.

 
Urządzenie do poziomowania, zwłaszcza konstrukcji mechanicznych. Patent application no. P394840, Patent Office RP, Warsaw 2011.
PAT.218670, Warsaw 2014.
Start
Biography
Publications
Students
Contact