g.bialic.po.opole.pl
Jan 20, 2019 at 12:16 AM
Teaching
   Informacje:

   Konsultacje:

 
   ----------------------------------------------------
   Aktualizacja 19.06.2015

   Ochrona danych w systemach i sieciach komputerowych:
    
   -----------------------------------------------------
  
   Pomoc 03 - wsteczna inzynieria oprogramowania
   Pomoc 03 - Filemon
   Pomoc 03 - OllyDbg
   Pomoc 03 - Process Explorer
   Pomoc 03 - Regmon
   Pomoc 03 - Syser Debugger
   Pomoc 03 - CrackMe
        
   Pomoc 03 - OllyDbg Tutorial 1
   Pomoc 03 - OllyDbg Tutorial 2
   Pomoc 03 - OllyDbg Tutorial 3
   ----------------------------------------------------
   Pomoc 04 - opis ćwiczenia VPN
   ----------------------------------------------------
   Pomoc 05 - opis ćsiczenia SNORT
   Pomoc 05 - materiały dodatkowe do realizacji ćwiczenia
   Pomoc 05 - materiały dodatkowe SNORT v.2.9.2.2
   ----------------------------------------------------
   Zadanie 06 WLAN Security
   Pomoc 06 - opis ćwiczenia WLAN Security
   Pomoc 06 - UNetBootin
   Pomoc 06 - Plan zajęć
   Pomoc 06 - unetbootin-windows-494.zip
   ----------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------
Aktualizacja 10.01.2011

   SOCRATES, Network Security:
   Task 01

   Podstawy miernictwa:
   Pierwsza seria ćwiczeń:                      Druga seria ćwiczeń:
   Ćwiczenie 01                                         Ćwiczenie 01
   Ćwiczenie 02                                         Ćwiczenie 02
   Ćwiczenie 03                                         Ćwiczenie 03
   Ćwiczenie 04                                         Ćwiczenie 04
   Ćwiczenie 05                                         Ćwiczenie 05

   Podstawy techniki mikroprocesorowej:
   Zadanie_01          Pomoc_01
   Zadanie_02          Pomoc_02
   Zadanie_03          Pomoc_03
   Zadanie_04          Pomoc_04
   Zadanie_05          Pomoc_05
   Zadanie_06          Pomoc_06

   Programowanie niskopoziomowe:
  
   DOS mode:
  
   Protected mode: 
   Zadanie 04a         Zadanie 04b
   Zadanie 05a         Zadanie 05b      
   Zadanie 06a         Zadanie 06b
   -
   TASM
  
  
   E-kurs

   Analiza i przetwarzanie danych:
 

   Podstawy automatyki
   LAB_01       Ćw lista 1
   LAB_02       Ćw lista 2        
   LAB_03       Ćw lista 3
   LAB_04
   LAB_05
   LAB_06
   LAB_07
   LAB_08
   LAB_09
   LAB_10  

   Technika mikroprocesorowa - projekt
 

   Praca przejściowa:
   --------------------------------------------
   Aktualizacja 20.05.2009

   Dyplomanci - Zasady pisania prac dyplomowych
Start
Biography
Publications
Students
Contact